Praca, finanse

2009-08-12 15:14:58

Jak zostać policjantem - przewodnik

Wasza ocena 8.6 Oceń artykuł
Jak zostać policjantem - przewodnik 8.6 out of 10 based on 272 ratings. 272 user reviews.

Marzysz o karierze policjanta? Chcesz służyć społeczeństwu, dbać o bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny? Z naszego przewodnika dowiesz się, co należy zrobić, aby dostać się do policji.

Kandydat do policji musi mieć polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie...

fot. Kasia Bieranowska

Procedura ubiegania się o pracę w policji jest długa i skomplikowana. Postaramy się przybliżyć ją Wam w sposób jak najbardziej przystępny. Poniżej znajdziecie opisane krok po kroku poszczególne etapy rekrutacji.

Wymogi formalne

Aby ubiegać się o przyjęcie do policji należy spełnić kilka kryteriów formalnych. Trzeba posiadać polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie (wyjątek stanowi praca w oddziałach prewencji, gdzie czasami można się legitymować niższymi kwalifikacjami), a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Kandydat do policji musi być osobą niekaraną i korzystać z pełni praw publicznych. Po spełnieniu tych wymogów, rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne

Terminy rekrutacji oraz minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w danym roku ustala Komendant Główny Policji. Informacje o naborze można znaleźć w prasie ogólnopolskiej, policyjnej, na stronach internetowych komend wojewódzkich i KGP (www.policja.pl ), a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego to złożenie odpowiednich dokumentów: podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, życiorysu (własnoręcznie napisanego), kserokopii świadectw pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, a także wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego i książeczki wojskową (jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową). Dokumenty należy złożyć w komórce ds. doboru w komendzie wojewódzkiej policji.
Następnie dokumenty są weryfikowane przez policję i jeśli są prawdziwe, kompletne i odpowiadają wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, kandydat zostaje zaproszony na rozmowę wstępną, podczas której dowie się on o dalszych etapach rekrutacji i wszystkich ważnych terminach.

Kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego to test wiedzy i oceny sprawności fizycznej. Oba testy odbywają się tego samego dnia, w jednej z pięciu szkół policyjnych: w Katowicach, Szczytnie, Legionowie, Pile i Słupsku.

Podczas rekrutacji kandydaci muszą zdać m.in. test wiedzy, test sprawnościowy, psychologiczny i wywiad

fot. Iwona Grabska

Test wiedzy

Test składa się z 40 pytań, do każdego są podane cztery odpowiedzi (tylko jedna jest poprawna), za prawidłową odpowiedź dostajemy 1 punkt. Test wiedzy ma charakter rankingowy i sprawdza zakres wiedzy z funkcjonowania administracji publicznej, w tym policji i bezpieczeństwa publicznego.

Bazę pytań testowych znajdziecie pod tym linkiem

Test sprawności fizycznej

Ocena sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w odpowiednim czasie, a wyniki zostają przeliczane na punkty. Aby zaliczyć test, tor trzeba pokonać maksymalnie w 1 minutę i 45 sekund. Normy czasowe dla kobiet i mężczyzn są identyczne.

Szczegółowo rozpisane czasy i punkty znajdują się tutaj

Jeśli kandydat testu nie zaliczy, może go powtórzyć, pod warunkiem złożenia w terminie od 30 do 60 dni oświadczenia, że dalej ubiega się o przyjęcie do służby.

Test psychologiczny

Test psychologiczny prowadzony jest przez psychologa metodą MultiSelect. Składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem i rozmowy z psychologiem. Test sprawdza zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność i postawę w pracy. Można za niego uzyskać od 1 do 60 punktów.

Wywiad zorganizowany

Podczas tego etapu kandydat odpowiada na pytania, które oceniają jego cechy i kompetencje do służby. Jest to np. motywacja do pracy w policji, autoprezentacja, umiejętność formułowania myśli, nawiązywanie kontaktów czy współpraca w grupie. Aby zaliczyć ten etap, trzeba zdobyć co najmniej 36 punktów na 60 możliwych. W razie niepowodzenia można go powtórzyć na takich samych zasadach, co test sprawnościowy.

Ostatnim etapem postępowania kwalifikacyjnego jest komisja lekarska, badająca fizyczne i psychiczne zdolności kandydata do pracy w policji.

Gdy już kandydatowi uda przebrnąć się przez wszystkie etapy, czeka go postępowanie sprawdzające, które ma ustalić czy dana osoba może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Jeśli kandydat nie uzyska takiego potwierdzenia, automatycznie zakończone zostaje postępowanie kwalifikacyjne.

System punktowy

O przyjęciu do policji decyduje lista rankingowa kandydatów. Sporządzana jest wg punktów, które można uzyskać podczas poszczególnych etapów (test wiedzy, sprawnościowy, psychologiczny i wywiad) a także za punktowane preferencje zawarte w ogłoszeniu. Kandydat może zdobyć maksymalnie 218 punktów. Szczegóły tutaj

Wszystko o pracy w policji znajdziecie tu


Aby stać się pełnoprawnym gliną, rekrut musi odbyć 6,5 miesięczne szkolenie i trzyletnią służbę przygotowawczą

fot. Szymon Aleksandrowicz

Co dalej?

Przyjęcie do policji nie oznacza automatycznego zatrudnienia na stałe. Przed rekrutem jeszcze długa droga do stania się pełnoprawnym „gliną”. Najpierw świeżo upieczonych policjantów czeka 6,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w szkole policyjnej. Po ukończeniu go i zdaniu egzaminów, policjant kierowany jest do jednostki, do której został przyjęty i pełni tam służbę przygotowawczą przez trzy lata. Dopiero po upływie tego okresu, zostaje mianowany na stałe.

Jak zostać oficerem policji?

Każdy funkcjonariusz może również zostać oficerem policji. Aby uzyskać ten prestiżowy tytuł trzeba przede wszystkim być już na stałe zatrudnionym w policji (a więc minimum po 3 latach służby). Droga do uzyskania stopnia oficerskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami może przebiegać dwutorowo.

Pierwszym sposobem jest ukończenie przez policjanta studiów pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W drugim przypadku jest to ukończenie szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych również w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, które trwa około 6 miesięcy.

Przyjęcie policjanta na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych następuje po zaliczeniu przez niego postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z testu wiedzy, który zawiera 60 pytań.

Policjant po ukończeniu szkolenia może przystąpić do egzaminu oficerskiego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)    jest mianowany albo powołany na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
2)    ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
3)    uzyskał pozytywną opinię lub okresową ocenę

Egzamin jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy, tj. test wiedzy oraz test umiejętności.

Pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji nadawany jest policjantom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej informacji na temat tego, jak zostać oficerem, znajdziecie na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

tm


studente.pl on Facebook
Bardzo dobra wiedza przekazana w fajny sposób.


Sam się kiedyś zastanawiałem,ale mam wujka w Policji i wiem jak wymagający jest to zawód, szczególnie jak się pracuje w kryminalnej. Jak zostać policjantem krok po kroku możecie również zobaczyć na stronie http://finansefakty.pl/praca/jak-zostac-policjantem/

warto się zastanowić zanim podejmie się starania aby pracować w tym zawodzie
Aleks2014-01-23 12:18:57
"Testy do Policji 2013" Tomasz Bidermann - oficjalny podręcznik kandydata do służby w Policji. Najlepsza publikacja w Polsce nagrodzona przez Magazyn Policyjny i centrum Szkolenia Służb Mundurowych. Więcej informacji na www.TestyDoPolicji.info rekrutacja do policji2013-09-08 23:02:24
Ale niższym niż oficer? Krzych2012-03-05 19:03:29
Fajnie. A jak zostać policjantem na wyższym stopniu? Krzych2012-03-05 19:02:27
LEGALNE TESTY DO POLICJI Z ODPOWIEDZIAMI NA ROK 2012
gg 6775028 testydopolicji@op.pl tel 666 194 944

Jesteśmy Firmą Literacką od 2008 roku.Zajmujemy się wyłącznie tematem testów
do Policji, pracą w Policji i wszystkim co związane ze służbami mundurowymi
więc macie PEWNOŚĆ.

Posiadamy wszystkie niezbędne materiały przygotowawcze do zdania egzaminu do Policji 2012 :
( do szkółek policyjnych itp.)

UWAŻAJCIE NA OSOBY KTÓRE SPRZEDAJĄ TESTY BEZ DG LITERACKIEJ I PRAW DO ROZPOWSZECHNIANIA, A JAKO JEDYNY JĄ POSIADAM I MOGĘ UDOWODNIĆ WIĘC NIE NARUSZACIE PRAWA

Nowy Test Wiedzy Ogólnej z odpowiedziami( nowe pytania dołączamy na bieżąco )

Z dziedziny:
- władzy ustawodawczej,
- wykonawczej
- sądowniczej

+ dodaje

Odpowiedzi na pytania z zakresu (2 bazy pytań)

- Bezpieczenstwa Publicznego
- Funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej
- Uni Europejskiej
- Klęsk Żywiołowych
- Administracji Publicznej
- Funkcjonowania Policji

ZDAWALNOŚC TESTÓW JAK SIĘ PRZYGOTUJESZ 100% O CZYM ŚWIADCZĄ OPINIE !!!


Wiele osób korzystało z mojego opracowania i zdali pozytywnie!!!
Z moją pomocą doskonale się do niego przygotujesz i zdasz go bez żadnych problemów!

Tu między innymi pisza o moich testach:

http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=Jary1982
http://forumpolicja.pl/vie wtopic.php?f=78&t=532
http://www.policja2009.fora.pl/terminy-przyjec-do-policji -rekrutacja-2012-do-policji,10/testy-od-jarka-nofx-moja-opinia,1669.html
http://www.pol icja2010.fora.pl/opinie-o-moich-testach,6/

DODAJE :

- MULTISELECT- pytania + zadania matematyczne + Opis(ogolny ,szeciany,zdjecia i pamiec fotograficzna,opis zdarzenia i pamiec tekstowa,logika,test na refleks)+zasada działania+poradnik jak odpowiadac !!!
- WYWIAD ZORGANIZOWANY i zasada działania
- Pytania i odpowiedzi z lat poprzednich !!!
- PORADNIK - jak się lepiej zaprezentować na egzaminie.
- WZOR PODANIA
- WZÓR ŻYCIORYSU
- przykładowe pytania które zadaje psycholog
- program szkolenia REKRUT
- jak przebiega komisja lekarska
- jak przebiega test fizyczny
- porady przez gadu gadu lub majla !!!
- etapy postępowania kwalifikacyjnego - jak to sie wszystko odbywa itd
i inne cenne informacje - od czego zaczac jak chce sie isc do Policji (dokumenty,wnioski itp)

Jesli masz jakies pytania odnosnie rekrutacji, pracy w Policji itp to pisz , udziele Ci RZETELNYCH i SPRAWDZONYCH informacji.

KONTAKT:

Jarosław Sokołowski NOFX
testydopolicji@op.pl
gg 6775028
tel 666-194-944 w godz 9-20


SŁUŻE POMOCĄ

100% zadowolenia

Wszelkie prawa zastrzezone !!!

Wszystko legalne - moge to udowodnic - DG LITERACKA I PRAWA DO ROZPOWSZECHNIANIA TESTÓW - JEDYNY W POLSCE

NA RYNKU OD 2008 ROKU - 100% pozytywnych opinii

http://testydopolicji.com.pl/
http://egzaminydopolicji.pl

http://t estydopolicji.net
http://rekrutacjadopolicji.com.pl
http://ezaminypolicyjne.pl
ht tp://egzaminypolicyjne.com.pl
http://testynapolicjanta.pl
http://testypolicyjne.plhttp://testypolicja2012.pl
http://testywiedzyogolnej.pl
http://testydopolicji2011. pl
http://multiselect.com.pl
http://pracawpolicji.com.pl
http://przyjeciadopolicj i.pl
http://testdopolicji.pl
http://forumpolicja.pl


testydopolicji@op.pl< br>gg 6775028
tel 666 194 944

NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ !!!

Wszystko LEGALNE, uważajcie na osoby którzy mówią że mają firme i mają
legalne, ale to nie prawda, bo nie posiadają DG literackiej i praw, a ona jest
podstawą, osoba kupująca od osoby ktora tego nie posiada narusza prawo.

SCREENA Z PRAWEM ROZPOWSZECHNIANIA I DG LITERACKA DLA CHETNYCH MOGE WYSŁAĆ, BO JAKO JEDYNY JĄ POSIADAM,
WIĘC NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ JAK KTOŚ WAM MÓWI ŻE RÓWNIEŻ JĄ POSIADA !!!
testdopolicji2012-01-11 16:39:46
Gosia a kiedy masz ten test?
marjo2012-01-03 13:52:22
proszę o pomoc szanowne koleżanki i kolegów policjantów ;jak zaliczyć ten test sprawności fizycznej???? Byłam na nim już dwa razy!!! teraz mnie to bardzo denerwuje,że muszę czekać aż pół roku.Jestem osobą wysportowaną a jednak ... za pierwszym razem piłki a za drugim razem czas.Jak to zaliczyć???? gosia2011-12-30 17:31:27
witam posiadam rozwiązany multiselect oraz WZ(na 100%pewny)bo sam go zdałem!koszt to 50zl!!info na meila madi1081@interia.plPOLECAM!! xvz2011-11-03 14:39:43
Witamy
Zapraszamy na forum policji.

Rejestrujcie się, piszcie, pomagajcie.

www.forumpolicja.pl

FORUM WSPIERANE PRZEZ POLICJANTÓW

Dla najaktywniejszych osób - moderacja !!!

Pozdrawiamy
Ekipa FORUMPOLICJA.PL

FORUM POLICYJNE2011-10-28 16:09:43
Witam

Posiadam wszystko co jest potrzebne do zdania egzaminu do Policji
( do szkólek policyjnych itp.) -

UWAGA! JAKO JEDYNY ZGODNIE Z PRAWEM WIEC NIE NARUSZASZ
PRAWA, A TO JEST PRIORITET - POSIADAM DG LITERACKA (PRAWA)
INNI JEDYNIE PISZĄ ZE JE POSIADAJĄ ALE NIE UDOWODNIĄ !!!


Baza pytan z maja 2011 z odpowiedziami która jest na stronie policji ( dla
osob po 11 marca)

Z dziedziny:
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu
bezpieczeństwa publicznego

+

Test Wiedzy Ogólnej :
420 pytan z odpowiedziami i 500 pytan z odpowiedziami podzielone na dzialy )


m.in.

- Bezpieczenstwo Publiczne
- Administracji Publicznej
- Funkcjonowania Policji
- Uni Europejskiej
- Klesk zywiolowych
- i wiele innych

SPRAWDZONE w 100%

Wiele osób korzystalo z mojego opracowania i zdali pozytywnie - opinie na
forach i stronach o tym swiadcza

Z moja pomoca doskonale sie do niego przygotujesz i zdasz go bez zadnych
problemów!

UWAGA !!!

Dodaje !!! ( dla niektorych cenniejsze niz Test Wiedzy Ogólnej)

- MULTISELEKT + zadania+ Opis(ogolny ,
szeciany,zdjecia i pamiec fotograficzna,opis zdarzenia i pamiec
tekstowa,logika,test na refleks)+zasada dzialania+PORADNIK JAK ODPOWIADAC
!!!.
- Pytania psychologa - najczesciej zadawane !!!
- WYWIAD ZORGANIZOWANY i zasada dzialania
- poradnik - jak sie lepiej zaprezentowac na egzaminie.
- kryteria oceny sprawnosci fizycznej(jak przebiega itp)
- wzór podania
- wzór zyciorysu
- pytania i odpowiedzi z lat poprzednich !!!
- program szkolenia REKRUT
- na czym polegaja komisje lekarskie itp
- porady przez e-mail lub gg !!! - bardzo cenne !!!
- etapy postepowania kwalifikacyjnego - jak to sie wszystko odbywa itd
.... i inne informacje - np. od czego wogole zaczac, jak chce sie startowac
do Policji (dokumenty,wnioski itp)


80 zl, jak chcesz dodatkowo SZESCIANY do cwiczenia to cena 115zl za calosc
( u psychologa to samo kosztuje ok 250 zl !! )

-------- ZA CALY ZESTAW !!! PEWNY I SPRAWDZONY. OKAZJA !!!. NIE SPRZEDAJE
SMIECI JAK KAZDY TYLKO RZETELNE ODPOWIEDZI + MEGA GRATISY !!! Przekonasz sie
po zdaniu wszystkich egzaminow ze to byly najlepiej zainwestowane
pieniadze!!! GWARANTUJE


Jarosław Sokołowski
24 1470 0002 2139 2990 8615 0001

W tytule - Za Testy

Jak wplacisz to przeslij potwierdzenie wplaty na maila: nofx@poczta.onet.pl

Dostaje potw wplaty i wysylam odrazu na maila

EXPRESOWA WYSYLKA !!! - nawet w ciagu 5 minut (na maila)

Jesli masz jakies pytania odnosnie rekrutacji, pracy w Policji itp to pisz ,
udziele Ci RZETELNYCH informacji

gg 6775028
tel 666 194 944

100% ZADOWOLENIA !!!
Gwarancja sprawdzonych i pewnych testów !!!.

ps. OSWIADCZAM Z PELNA ODPOWIEDZIALNOSCIA ZE ODPOWIEDZI DO TESTÓW
OPRACOWALEM OSOBISCIE

Tu m.in pisza o moich testach - 100% POZYTYWNYCH OPINII :

http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=Jary1982
http://www.policja2010.fo ra.pl/opinie-o-moich-testach,6/

Wszystko LEGALNE, uwazajcie na osoby którzy mówia ze maja firme i maja
legalne, ale to nie prawda, bo nie posiadaja DG literackiej, jedynie PISZĄ
ze posiadają, ale nie przedstawią,
a ona jest podstawa, osoba kupujaca od osoby ktora nie ma literackiej
narusza prawo i ok 2 tys grzywny !!!
Jako jedyny moge udowodnić że ją posiadam

U mnie macie PEWNOSC

W razie pytan prosze dzwonić 666 194 944
Jarosław Sokołowski - TESTY2011-07-27 08:14:06
« [1] 2 3 4 » 

Forum studente.pl Najnowsze wątki | Najpopularniejsze wątki | Dołącz

Zobacz także

Nowe technologie opanują Wrocław. Przyjdź na European Technology Congress Pioneers Unplugeed po raz drugi we Wrocławiu Darmowe warsztaty z filmowania. Kręć Wrocław po raz siódmy!
Przypomnij hasło » Zarejestruj się »